La komitato de TEJO eksigis estraranon

IJK sen dormo sed kun multe da publika atento

TEJO ne havas informojn pri siaj financoj