La malfrua raporto de TEJO pri 2020 ne imponas

TEJO provas kalkuli siajn membrojn

Du estraranoj de TEJO pretas daŭrigi

TEJO lernis multon dum la pandemia jaro

Ne okazos la IJK en Ukrainio