Kopiu vian tekston en la kadron kaj premu taŭgan butonon.La unua versio de ĉi tiu konvertilo aperis en la retejo de Sveda Esperanto-Federacio antaŭ multaj jaroj. Se iu scias, kiu faris ĝin, bonvolu informi.
Vi uzas ch-kodon. Bonvolu kontroli, ke ne estas nomoj, vortoj k.s. en via teksto, kiuj nun estas eraraj.