La malrevolucio

Formi unuecon en diverseco

Ĉu ekzistas du movadoj?

Internan ideon por tutmondistoj!