La redaktoro de La Ondo: Ne troviĝis dezirantoj daŭrigi nian aferon