Valle esperas sesobligi Heroldon de Esperanto

La nova redaktoro ne okupiĝos pri la reto

TEJO-anoj volas resti junaj ĝis 35