Vi estas ĉi tie: Hejmo / 2012 / Agnosko de la agado de AIS-Bulgario fare de Bulgara Scienca Akademio

Agnosko de la agado de AIS-Bulgario fare de Bulgara Scienca Akademio

de Redakcio Laste modifita: 2012-12-31 13:07
[Ret-Info] BulgaraScienca Akademio agnoskas la agadon AIS-Bulgario, kaj kunlabore subtenas ĝin.
Agnosko de la agado de AIS-Bulgario fare de Bulgara Scienca Akademio

Boĵidar Leonov

Bulgara Akademio de la Sciencoj (BAS) oficiale celebris la 150-an naskiĝdaton de prof. Ivan Ŝiŝmanov - eminenta bulgara sciencisto kaj unu de la fondintoj de la Esperanto-movado en Bulgario.

La inaŭguro de la oficiala celebro okazis en la solena halo de la Akademio. Enkondukan parolon faris prof. R. Damjanova, prezidanto de la Organiza Komitato de la celabrado kaj gvidantino de la scienca projekto "Prof. Ivan Ŝiŝmanov kaj la modernigado de la bulgara humanisma scienco".

Post la enkonduka parolo la solenaĵon salutis prof. E. Nikolov, prezidanto de Bulgara Akademio de Sciencoj kaj post li s-ino Margarita Popova, vicprezidanto de Respubliko Bulgario, sub kies protektado estis organizita la solenaĵo.

Tuj post la salutparolo de la vicprezidanto de Respubliko Bulgario sur la oficiala tribuno estis alvokita saluti la solenaĵon prof. Boĵidar Leonov kiel prezidanto de AIS-Bulgario kaj de Bulgara Esperanto-Asocio. En sia salutparolo li esprimis la dankon por la honoro esti invitita partopreni la solenaĵon kaj pri la komencita kunlaboro inter Bulgara Akademio de la Sciencoj kaj AIS-Bulgario, pri la pozitiva rilato de la Akademio al la agado de AIS-Bulgario. Fine li honorigis la Akademion per la jubilea medalo "D-ro Zamenhof" transdoninte ĝin al la gvidantino de la solenaĵo. Tiu ĉi honorigo estis akceptita kun dankoj esprimitaj de la Akademia Estraro kaj aplaŭdoj flanke de la ĉeestintaj akademianoj!

Post la salutparolo de prof. B. Leonov sekvis la salutparoloj de la bulgaraj universitatoj kaj sciencaj institutoj. Informo pri la solena inaŭguro estis prezentita dum la vesperaj novaĵoj de TV.

La sekvan tagon, dum la jubilea konferenco, prof. Boĵidar Leonov prelegis antaŭ la akademianoj kaj profesoroj de bulgaraj universitatoj pri la temo "La agado de AIS-San Marino, AIS-Bulgario kaj bulgaraj esperantistoj por realigo de la ideoj de prof. Ivan Ŝiŝmanov pri la apliko de Esperanto en la internaciaj kontaktoj inter la sciencularo".

En la prelego li konatigis la ĉeestintojn kun la strukturo, celoj kaj la agado de AIS-San Marino. Li ankaŭ prezentis faktojn en la biografio de Prof. Ivan Ŝiŝmanov kunligitaj kun lia E-agado. La eminenta bulgara sciencisto estis ankaŭ aktiva esperantisto kaj en sia scienca agado, partopreninte diversajn intenaciajn sciencajn seminariojn dum la jaroj 1920-1930 proklamis la ideon por apliko de Esperanto en la sciencaj kontaktoj inter la monda sciencularo.


Interncia Universitato – kun oficiala studadlingvo Esperanto!

Prof. B. Leonov informinte pri la agado de AIS-Bulgario substrekis, ke AIS-Bulgario realigis la ideojn de la eminenta bulgara scienculo organizinte en Karlovo la internaciajn simpoziojn «Apliko de Esperanto en la profesia agado, /AEPA/» kaj fondinte la Interncian Universitaton – Karlovo kies oficiala studadlingvo estas Esperanto. Malgraŭ ke la simpozioj AEPA estas organizataj de la esperantistoj, membroj de AIS-Bulgario, kaj oficiala lingvo estas Esperanto, la simpoziojn partoprenas ankaŭ eminentaj bulgaraj kaj eksterlandaj sciencistoj, kiuj ne estas esperantistoj, ĉar laborlingvo estas la nacia lingvo de ĉiu partoprenanto, kiu ne estas esperantisto. Pere de la certigita rekta traduko "nacia lingvo - Esperanto - nacia lingvo" ĉiu partoprenanto povus partopreni la diskutojn, prelegi kaj kontaktiĝi kun samfakuloj el diversaj landoj.

Kun aplaŭdoj estis akceptita la invito de prof. B. Leonov al la ĉeestintaj akademianoj kaj profesoroj partopreni la Simpozion AEPA-2013 kiu okazos junie 2013 en Karlovo, kaj kies kunorganizonto estos ankaŭ Bulgara Akademio de la Sciencoj! Tuj post la prelego dum la diskutoj jam kelkaj eminentaj bulgaraj scienculoj esprimis la deziron partopreni kaj prelegi dum la simpoziaj tagoj junie en Karlovo.

Pli detalajn informojn pri la estonta simpozio AEPA-2013 ni prezentos siatempe al la interesuloj, sed ekde nun ni invitas niajn eksterlandajn kolegojn partopreni la simpozion!

Boĵidar Leonov

Bulgario, Karlovo, 
leonov@rozabg.com

 


 

Mankas 1000 eŭroj por sidejo de Internacia Universitato...

Gratulojn, Boĵidar Leonov, pro la bela atingo! - Ĉu iu povas helpi Boĵidar-on kaj min trovi 1.000 eŭrojn por digne restaŭri la sidejon de la Internacia Universitato en Karlovo? Ni sensukcese provis multajn vojojn! - Amike

Renato Corsetti
renato@esperanto.org

fonto: [scienca-kaj-faka-agado]

arkivita en: