Vi estas ĉi tie: Hejmo / 2006 / La oficejo de la pola prezidento respondas al Corsetti

La oficejo de la pola prezidento respondas al Corsetti

de Redakcio Laste modifita: 2006-12-28 20:02
En novembro la prezidanto de UEA, Renato Corsetti, turnis sin al la prezidento de Pollando, Lech Kaczyński, por peti klarigojn pri la planoj nuligi la Esperanto-elsendojn de Pola radio. La 21-an de decembro Renato Corsetti ricevis respondon al sia letero. Ni publikigas la kompletan tekston de la respondo en la pola kaj en esperanta traduko.

Al Sinjoro Renato Corsetti
Prezidanto de Universala Esperanto Asocio

Estimata Sinjoro Prezidanto,

Mi konfirmas la alvenon de Via letero kiun vi sendis al la Prezidento de la Pola Respubliko (PR), Lech Kaczyński, kaj kiun  plusendis la Kabineto de la Prezidento de la Pola Respubliko la 29-an de novembro 2006 al la Civitana Oficejo pri Leteroj kaj Opinioj, kun peto ke la oficejo respondu al la letero.

Ni atente konatiĝis kun la problemo kiun vi signalis.

Ni ĝentile informas ke la priskribita kazo estas konata en la Kancelario de la Prezidento de PR kaj ke ankaŭ la Prezidento mem ĝin konas.

Al  la Kancelario de la Prezidento de PR venis multnombre leteroj pri la elsendoj de Pola Radio en Esperanto. Ĉiujn leterojn oni analizas, kaj la konkludojn oni transdonas al la Kancelario kaj la Prezidento mem en kutima oficeja maniero.

Oni memoru ke la kompetentoj kaj agadkampo de la Prezidento de PR estas precize difinitaj kaj sekvas la regulojn de la konstitucio kaj aliaj leĝoj.

La Prezidento de PR, nome de sia ofico, respektas kaj sekvas la leĝan ordon, kaj lia agado povas temi nur pri kazoj kiuj teme tuŝas liajn kompetentojn.

Ni volas substreki ke la televidaj kaj radiaj programoj estas kreataj memstare pere de elsendfirmao, kiu respondecas pri iliaj enhavo kaj elsendado.

Pro tio la plej ĝustaj, por respondi vian peton, estus la estroj de Pola Radio.

Ni volas informi ke sinjoro Maciej Łopiński, ŝtatsekretario en la Kancelario de la Prezidanto de PR, kune kun la letero de 14-12-2006, transdonis unu el la leteroj pri via kazo, al la Prezidanto de la Estraro de Pola Radio, kun peto analizi la kazon kaj doni klarigojn pri ĝi.

Ĉar la ŝtata organo pli ĝusta pri kazoj de radiofonio kaj televizio estas Landa Komisiono de Radiofonio kaj Televizio (adreso: Krajowa Rada Radiofoni i Televizji, Skwer Ksiedza Kardynala Wyszynskiego 9, 01-015 Warszawa, retpoŝto przewodniczaca@krritv.gov.pl), vian leteron ni transdonis al la komisiono por analizi.

Kun respekto,

Małgorzata Świętochowska
Konsilanto en la Oficejo pri Leteroj kaj Publika Opinio
ĉe la Kancelario de la Prezidento de Pola RespublikoLa pola originalo:

Pan Renato Corsetti

Prezes Światowego Związku Esperantystów
 
Szanowny Panie Prezesie,

Potwierdzamy wpływ Pana listu adresowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego a przekazanego przez Gabinet Prezydenta RP w dniu 29 listopada 2006 roku do Biura Listów i Opinii Obywatelskich celem udzielenia odpowiedzi.

Z uwagą zapoznaliśmy się z sygnalizowanym problemem.

Uprzejmie informujemy, że opisana sprawa znana jest Panu Prezydentowi i kierownictwu Kancelarii Prezydenta RP. Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła liczna korespondencja w sprawie audycji Polskiego Radia w języku esperanto. Wszystkie te listy są analizowane a wnioski z nich wynikające są przekazywane, w przyjętym w Kancelarii trybie, Panu Prezydentowi i kierownictwu Kancelarii.

Należy również pamiętać, że kompetencje i zakres działania Prezydenta RP są ściśle określone przepisami Konstytucji i ustaw. Prezydent RP z racji pełnionej funkcji jest szczególnie zobowiązany do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podejmowane przez Niego działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do Jego uprawnień. Pragniemy podkreślić, że program radiowy i telewizyjny jest tworzony samodzielnie przez danego nadawcę, który również ponosi odpowiedzialność za jego treść i emisję. Dlatego właściwe do rozpatrzenia Pańskich uwag i postulatów są władze Polskiego Radia.

Pragniemy także nadmienić, że Pan Maciej Łopiński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP przy piśmie z dnia 14 grudnia 2006 roku przekazał jeden z listów w tej sprawie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia z prośbą o rozpatrzenie sygnalizowanych spraw i problemów i udzielenie wyjaśnień w sprawie audycji esperanckich.

Ponieważ organem państwowym właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (01 - 015 Warszawa, Skwer Księdza Kardynała Wyszyńskiego 9, e - mail: przewodniczaca@krritv.gov.pl), Pański list przekazaliśmy do Rady z prośba o rozpatrzenie.

Z poważaniem

Małgorzata Świętochowska
Starszy radca w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta RP

arkivita en: